شفافیت اطلاعات، یکی از ضروری ترین نیازها برای کسب وکار موفق و حلال و از ویژگیهای اقتصاد سالم و رقابتی است. از آنجا که در برخی جنبه های محیط کسب وکار ایران، شفافیت لازم وجود ندارد، لطفا مواردی که به شفافیت اطلاعات نیاز دارید یا اطلاعاتی که در آنها رانت وجود دارد و لازم است منتشر شود را با ذکر جزئیات از طریق این صفحه اعلام کنید تا پیگیری کنیم. برای ارسال اطلاعاتی مورد نیازتان، معرفی خودتان و شهرتان ضروری نیست.
نام و نام خانوادگی
شهر محل سکونت
به نظر شما امروز شفاف کردن کدام اطلاعات در کشورمان ضروری تر است؟
درخواست و مطالبه خود از مسوولان کشور برای شفافیت اطلاعات موردنیاز تان را در حداکثر دو جمله در کادر زیر بنویسید و ارسال بفرمایید تا در برنامه پیگیری کنیم
کد بالا را وارد کنید: