چنانچه در کسب وکارتان کارشکنی میکنند، شکایت یا مطالبه تان را در فرم زیر بطور کامل و دقیق توضیح دهید و به همراه عکسها و مستندات از درگاه زیر بفرستید تا از مسئولان پیگیری و در صورت امکان در برنامه طرح کنیم. علاوه بر این، در یک فیلم سلفی افقی در محل کارتان با نور و صدای خوب، خودتان و مشکل تان را معرفی کنید، مدارک را هم نشان دهید و به ربات تلگرامی payeshtvbot@ بفرستید
1. نام و نام خانوادگی فرستنده:
2. نام رسمی واحد تولیدی:
3. مسئولیت در واحد تولیدی:
4. محصول اصلی:
5. شماره تلفن ثابت(باکد):
6. شهر محل واحد تولیدی:
7. شماره همراه:
8. شرح دقیق شکایت یا خواسته(صریح، مستدل و مختصر حداکثر در 5سطر):
9. دستگاه مورد شکایت یا طرف درخواست :
10. تلفن دفتر مسئول مربوط (با ذکرکد) :
مستندات و عکسهای هرچه بیشتر و گویاتر از واحد تولیدی و مشکل مطرح شده را از طریق امکانات ارسال فایل زیر ارسال کنید.
ارسال فایل
ارسال فایل دوم
ارسال فایل سوم
ارسال فایل چهارم
ارسال فایل پنجم
پس از تکمیل تمامی موارد فوق، دکمه زیر را فشار دهید.
کد بالا را وارد کنید: