پایش شفافیت


نظرات کاربران

ارسال شکایت یا درخواست فقط به ربات تلگرامی payeshtvbot@


نظرات کاربران

جوان موفق


نظرات کاربران

شرکت در مسابقه


نظرات کاربران

اختلاف قیمت بازار و کارخانه‌های خودروسازی بیشتر به جیب کدام‌طرف می‌رود؟

1.😈رانتجویان

2.🏭کارخانه

3.🚗نمایندگیها

4.🙃خریداران‌خودرو

 

ارسال عدد گزینه موردنظر به 30000111


نظرات کاربران

بررسی بازار خودرو +نگاهی به تحولات سایر بازارها


نظرات کاربران

برنامه های قبل (آرشیو)


نظرات کاربران

آرشیو برنامه‌ها


نظرات کاربران
برنامه پایش

تمامی حقوق این وب سایت به گروه اقتصاد شبکه یک سیما تعلق دارد