پایش شفافیت


نظرات کاربران

ارسال شکایت یا درخواست فقط به ربات تلگرامی payeshtvbot@


نظرات کاربران

جوان موفق


نظرات کاربران

شرکت در مسابقه


نظرات کاربران

اگر در بانک سپرده داشته باشید و نرخ سود بانکی باز هم کاهش یابد، کدام گزینه را برای سپرده خود ترجیح می دهید؟

اگر در بانک سپرده داشته باشید و نرخ سود بانکی باز هم کاهش یابد، کدام گزینه را برای سپرده خود ترجیح می دهید؟ 🤔

🛠راه اندازی کسب و کار – 542
👍👍👍👍👍👍👍 67%

🏅خرید طلا – 115
👍 14%

📉 خرید سهام – 62
👍 8%

🏗 ساختمان سازی – 46
👍 6%

🏦 نگهداری در بانک – 45

👍6%

 

شرکت در نظرسنجی آنلاین با مراجعه به تلگرام payesh1


نظرات کاربران

پیامد های کاهش نرخ سود بانکی


نظرات کاربران

payeshtvbot@

 به ربات پایش سری بزنید....


نظرات کاربران

برنامه های قبل (آرشیو)


نظرات کاربران

آرشیو برنامه‌ها


نظرات کاربران
برنامه پایش

تمامی حقوق این وب سایت به گروه اقتصاد شبکه یک سیما تعلق دارد