پایش شفافیت


نظرات کاربران

ارسال شکایت یا درخواست فقط به ربات تلگرامی payeshtvbot@


نظرات کاربران

جوان موفق


نظرات کاربران

شرکت در مسابقه


نظرات کاربران

به نظرشما در سال آینده دریافتی کدام گروه حقوق بگیر از بیت المال باید بیشتر افزایش یابد؟

 به نظرشما در سال آینده دریافتی کدام گروه حقوق بگیر از بیت المال باید بیشتر افزایش یابد؟

1. بازنشسته ها

2. کارگران شاغل

3  کارگران بیکارشده که بیمه بیکاری میگیرند

4. مدیران

5. معلمان


نظرات کاربران

تحلیل آخرین تحولات اقتصادی هفته

پایش در شبکه های اجتماعی ب آدرس:payesh1@


نظرات کاربران

payeshtvbot@

 به ربات پایش سری بزنید....


نظرات کاربران

برنامه های قبل (آرشیو)


نظرات کاربران

آرشیو برنامه‌ها


نظرات کاربران
برنامه پایش

تمامی حقوق این وب سایت به گروه اقتصاد شبکه یک سیما تعلق دارد